titelbild

Bostadsförsörjningsprogram

Ljungby kommun arbetar nu med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska gälla under åren 2017-2021. Du som kommuninvånare är välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram är ett underlagsdokument för kommande planering. Det fokuserar på bostadsbehovet utifrån dagens och framtidens befolkningsutveckling. Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar också möjliga och kommande bostadsprojekt med sikte på år 2035.

Kommunen ska enligt lag minst vart fjärde år ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Ljungby kommun har ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2011-2015 som nu ska ses över och förnyas.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 att skicka ut förslaget till bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen, på samråd till kommunala nämnder, politiska partier, kommunala bolag, grannkommuner och regioner, statliga myndigheter samt övriga intressenter.

 

Kontakt

Kommentera