titelbild

Ekonomi

Ljungby kommuns kostnader är cirka 1,7 miljarder kronor per år. Av det går den allra största delen till personalkostnader, ungefär 66 procent.

De två största verksamheterna, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, är också de som kostar mest. Under 2015 kostade barn- och utbildningsförvaltningen 598 miljoner kronor och socialförvaltningen 826 miljoner kronor.

Kommunens intäkter är i första hand skatter. Under 2015 fick Ljungby kommun in 1 093 miljoner kronor i skatter. Utöver det fick Ljungby kommun 48 miljoner kronor i fastighetsavgift, 239 miljoner kronor i statsbidrag och utjämningsbidrag av staten samt 32 miljoner kronor i finansiella intäkter.

Vissa verksamheter är mer eller mindre självfinansierade, det vill säga inkomsterna från avgifter täcker kostnaderna, exempelvis avfallshantering och vattenförsörjning.

Skattesatsen visar hur mycket varje kommuninvånare betalar i skatt av varje intjänad hundralapp. I Ljungby kommun är skattesatsen:

  • 21,07 procent i kommunalskatt
  • 11,60 procent i landstingsskatt

Kontakt

Kommentera