titelbild

Ensilageplast

Ansvarig för insamling

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av ensilageplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Hitta din närmaste insamlingsplats på Svepreturs webbplats 

Plasten måste vara rätt sorterad för att du ska kunna lämna in den. Läs mer på Svepreturs webbplats.

Kommentera