titelbild

Parkeringstillstånd

Du som har betydande svårigheter att på egen hand förflytta dig kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan bara få parkeringstillstånd om ditt rörelsehinder bedöms varaktigt i mer än 6 månader.

Det krävs ett läkarintyg om att din förmåga att förflytta dig är begränsad för att du ska kunna ansöka om parkeringstillstånd. I vissa fall kan Ljungby kommun kräva specialistutlåtande från läkare.

  • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig med eventuella hjälpmedel mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna.
  • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar din gångförmåga.

Parkeringstillstånd för passagerare

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen.

Att passageraren är rullstolsburen utgör inte ett automatiskt skäl att få ett parkeringstillstånd.

Du kan inte få parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är till för dem som har ett varaktigt rörelsehinder som påverkar förmågan att förflytta sig med hjälpmedel. Därför kan du inte få parkeringstillstånd om:

  • Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
  • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
  • Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
  • Du har svårigheter att bära.
  • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan om parkeringstillstånd

För att ansöka om parkeringstillstånd kan du hämta en blankett i kommunhusets reception. Du kan också kontakta handläggaren för parkeringstillstånd så postar vi blanketten till dig. Skicka din ansökan till:

Ljungby kommun
Tekniska förvaltningen
Maritha Davidsson
341 83 Ljungby

Normalt är handläggningstiden 4 veckor.

Förlängning av tillstånd

Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in en ny ansökan.

Det krävs ett nytt läkarintyg om det tidigare intyget är äldre än 10 år. Du behöver också ett nytt läkarintyg om det har skett någon förändring i ditt hälsotillstånd sedan förra ansökningen.

Du behöver inte skicka med något nytt foto om du inte vill. Vi använder då fotot från ditt förra tillstånd.

Kontakt

Kommentera