titelbild

Insyn och påverkan

Du som bor i kommunen kan på många olika sätt påverka och göra din röst hörd. På webben kan du ställa frågor och lämna synpunkter. Dina synpunkter skickas då till den tjänsteman som bäst kan svara på frågan.

Kontakt med förtroendevalda

Du kan själv ta kontakt med de förtroendevalda politikerna för att diskutera frågor som du är intresserad av. Kontaktuppgifter till politiker finns i förtroendemannaregistret.

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordförande under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund.

Medborgarförslag och e-förslag

Om du har ett förslag till kommunens förtroendevalda kan du antingen skicka in ett e-förslag eller ett medborgarförslag. Ett e-förslag kräver att fler än du ställer sig bakom ditt förslag. Genom att själv marknadsföra ditt förslag bland vänner och i sociala medier kan du visa att frågan är viktig för flera personer.

Kallelser och protokoll

Du kan läsa alla kallelser och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. Du har också möjlighet att prenumerera på kallelser och protokoll för att bevaka dina intresseområden.

Medborgardialog

När de förtroendevalda politikerna vill få in förslag och synpunkter från medborgarna i speciella frågor bjuder de in till medborgardialog. Aktuella dialogmöten annonseras på webbplatsen och i lokaltidningarna.

Medborgardialog om Aspebacken

Alla synpunkter som lämnades under medborgardialogen om utvecklingen av kvarteret Aspebacken (fd stålgjuteriet och hembygdsparken) har sammanställts.  Plankontoret har publicerat sammanställningen och berättar mer om arbetet med att utveckla området under aktuella projekt på trafik och samhällsplanering.

Kontakt

Kommentera