titelbild

Skolskjuts och elevresor

Ljungby kommun tillämpar skollagens regler för skolskjuts till grundskola och elevresor till gymnasium. 

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om de:

  1. Går på den skola kommunen har placerat dem i  
  2. Uppfyller skollagens förutsättningar om färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning hos eleven eller annan särskild omständighet (skollagen 10 kap 32 § , 11 kap 31§ och 19 kap 10 §)

Skolskjuts vid val av skola

Elev som väljer att gå i annan skola än den av kommunen anvisade eller en fristående skola har generellt inte rätt till skolskjuts. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall (skollagen 10 kap 40 §).

För elever i gymnasieskolor gäller Lag om elevresor 1-2 §§.

Reseapp

Om du åker linjebuss kanske Länstrafikens reseapp är något för dig. I appens del som kallas "Här är bussen" visas bussens position på en karta. Du kan alltså helt enkelt se om bussen närmar sig hållplatsen och få en aktuell tidsangivelse.

För att komma igång med reseappen finns det två alternativ:

  • Sök på 'Länstrafiken Kronoberg' i Google play eller App Store.​
  • Skicka ett sms med texten ltk till telefonnummer 0730-125 250.

Kontakt

Kommentera