titelbild

Landsbygdsutveckling

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans! Genom att använda kommunens vision lägger vi grunden för framgångsrik landsbygdsutveckling. Vi söker dialog med alla parter i samhället. Så har du en idé? Berätta för oss om den!

Vi finns här för dig och arbetar långsiktigt med utveckling av Ljungby kommun som en attraktiv och levande kommun. Vi behöver dialog med dig för att lyckas med detta.

Ljungby kommun är landsbygd och landsbygd är Ljungby kommun. Ljungby kommun ska vara en landsbygdskommun med en levande stad.

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Attitydförändrade insatser
  • Informations- och dialogmöten
  • Företagsbesök
  • Omvärldsbevakning
  • Landsbygdsstrategi
  • Besöksnäringsstrategi 

Leader Linné Småland

Leader Linné Småland arbetar med EU-medel till spännande utvecklingsprojekt på landsbygden i åtta olika kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult.

På Leader Linné Smålands webbplats kan du inspireras, se om din idé skulle kunna bli ett leaderprojekt och hitta aktuell information.

Vi vill utveckla landsbygden och göra den levande och livskraftig. Där behövs Du och dina idéer!

Kontakta oss för att diskutera en idé, bygga nätverk och kanske söka finansiering för ett
projekt som utvecklar landsbygden.

Attitydförändring hos de unga i kommunen - Landsbygden rockar!

Ljungby kommun vill att de unga på landsbygden, 15-35 år, ska känna stolthet att bo och verka på landsbygden.

I ett nära samarbete med Leader Linné Småland kommer vi att bjuda in till dialogmöten, där vi vill höra de ungas tankar och idéer gällande landsbygden idag och i framtiden.  

Har du en idé som utvecklar landsbygden? Plocka då fram den och berätta för oss om den.

Vi hjälper dig att hitta vägar att förverkliga din/er idé.

Faller du inte inom ramen för åldersgruppen, var inte orolig, dina idéer och tankar är lika viktiga för oss! Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta andra vägar att förverkliga din idé. I Ljungby formar vi framtiden tillsammans!

#landsbygdenrockar

Hej landsbyggdsutvecklare

I nätverket "Hej, landsbygdsutvecklare!" kan alla som på något sätt arbetar med lokal utveckling inom Ljungby kommuns gränser träffas. I nätverket utbyter vi erfarenheter och får nya kunskaper i workshops och seminarier.

Du som är intresserad av landsbygds- utveckling är välkommen att gå med i nätverket. Det är ett öppet nätverk för alla som har ett engagemang för sin hembygd, vilja att delge erfarenheter och lust att skapa nya kontakter.

Nätverket träffas två gånger om året med olika teman. Träffana arrangeras av näringslivsavdelningen och ersätter tidigare kommunträffar med lokala utvecklingsgrupper.

Kontakta oss om du vill gå med i nätverket

Kontakt

Kommentera