Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 17 maj 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 18 maj och finns därefter att läsa på Insyn.


Beslut i korthet från miljö- och byggnämnden

Detta är en sammanfattning av vad miljö- och byggnämnden beslutade på sitt sammanträde den 17 maj. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 19 maj och finns sedan att läsa på Insyn.


Beslut i korthet efter kommunstyrelsens sammanträde

Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 9 maj