Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från kultur- och fritidsnämnden

Detta är en sammanfattning av det som beslutades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 juni. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som justeras den 22 juni och därefter publiceras på Insyn här på kommunens webbplats


Beslut i korthet från socialnämnden

Detta är en sammanfattning av det som beslutades på socialnämndens sammanträde den 21 juni. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som justeras den 5 juli och därefter publiceras på Insyn här på kommunens webbplats.


Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 21 juni 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 26 juni och finns därefter att läsa på Insyn.