Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från socialnämnden

Detta är en sammanfattning av vad socialnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 18 oktober 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet när det har justerats. Det finns då att läsa under rubriken Insyn här på webbplatsen.


Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 18 oktober 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 20 oktober och finns därefter att läsa på Insyn.


Beslut i korthet efter kommunstyrelsens sammanträde

Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 10 oktober.