Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet

Från socialnämndens sammanträde den 22 mars.


Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 22 mars 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 27 mars och finns därefter att läsa på Insyn.


Beslut i korthet från miljö- och byggnämnden

Detta är en sammanfattning av vad miljö- och byggnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 22 mars 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 27 mars 2017 och finns därefter att läsa på Insyn.


Beslut i korthet från tekniska nämndens sammanträde

Detta är en sammanfattning av vad tekniska nämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 21 mars 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 21 mars 2017 och finns därefter att läsa på Insyn.