Bildarkiv

I bildarkivet finns bilder på politikerna i presidierna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. I bildarkivet finns även bilder på några av kommunens tjänstemän, vissa byggnader och vanligt förekommande logotyper.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Har du önskemål om andra bilder kontakta någon av kommunikatörerna i Ljungby kommun.

Bilder

Kommunalråd

Det finns tre anställda politiker, två tillhör den politiska majoriteten och ett tillhör oppositionen. De kallas kommunalråd och är ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

 
Foto Namn och kontaktuppgift

Magnus gunnarsson

Ladda ner bild

Magnus Gunnarsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

 

 Carina Bengtsson

Ladda ner bild

Carina Bengtsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

 Anne Karlsson

Ladda ner bild

Anne Karlsson (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges presidie

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Foto Namn och kontaktuppgift

Ann-Charlotte Wiesel

Ladda ner bild

Ann-Charlotte Wiesel (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Lars-Ove Johansson

Ladda ner bild

Lars-Ove Johansson (C)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Janewert Johansson 

Ladda ner bild

Janewert Johansson (S)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

Nämndernas presidie

Varje nämnd (förutom valnämnden) har elva ledamöter och ett presidie som består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun. När du använder en porträttbild vill vi att du skriver ut fotograf.

FotoNamn och kontaktuppgift
  Barn- och utbildningsnämnden 

Stefan Willfors 

Ladda ner bild

Stefan Willforss (C)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ladda ner bild

Ulla Hansson

Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande

 Magnus Carlsson

Ladda ner bild

Magnus Carlsson (S)

Barn- och utbildningsnämndens 2:e vice orförande

  Kultur- och fritidsnämnden 

Marcus Walldén

Ladda ner bild

Marcus Walldén (M)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

 

Maryana Frisk-Holst 

Ladda ner bild

Maryana Frisk-Holst (C)

Kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande

 

Matija Rafaj (S)

Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande

  MIljö- och byggnämnden

Kent Danielsson

Ladda ner bild

Kent Danielsson (C)

Miljö- och byggnämndens ordförande

Peter Berg

 Ladda ner bild

Peter Berg (M)

Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande

Caroline Henrysson 

Ladda ner bild

Caroline Henrysson (s)

Miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförande

  Socialnämnden
Bo Ederström
Ladda ner bild

Bo Ederström (M)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Anneli Ahlqvist
Ladda ner bild

Anneli Ahlqvist (C)

Socialnämndens 1:e vice ordförande

Håkan Bengtsson
Ladda ner bild

Håkan Bengtsson

Socialnämndens 2:e vice ordförande

   Teknisk nämnd

 Karl-Gustav Sundgren
Ladda ner bild

Karl-Gustav Sundgren (C)

Tekniska nämndens ordförande

 Krister Lundin
Ladda ner bild

Krister Lundin (M)

Tekniska nämndens 1:e vice ordförande

 Conny Simonsson
Ladda ner bild

Conny Simonsson (S)

Tekniska nämndens 2:e vice ordförande

Kommentera