Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är indelad i fem olika avdelningar. På förvaltningen finns också kommunalråd och ett oppositionsråd. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för redovisning, inköp, upphandling och ekonomisk planering.

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar bland annat för kommunens webbplats, telefoni samt drift, support och utveckling av IT.

Näringslivsavdelningen

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor.

Personalavdelningen

Handlägger personalfrågor för samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Kansliavdelningen

På avdelningen arbetar man bland annat med:

  • Konsumentfrågor
  • Skuldrådgivning
  • Färdtjänst
  • Politik och demokrati
  • Brottsförebyggande och folkhälsa
  • Kollektivtrafik

På avdelningen jobbar även överförmyndare och kommunjurister. Kommunarkivet och kommunhusets reception och växel tillhör också kansliavdelningen.

Kontakt

  • Besöksadress
  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera