Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan resa med den traditionella kollektivtrafiken.

För att du ska få färdtjänst krävs det att du är folkbokförd i Ljungby kommun, har en funktionsnedsättning som beräknas bestå i mer än tre månader samt har stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer.

Ansökan gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Färdtjänst.

Färdtjänsthandläggaren gör sedan en utredning och individuell bedömning av ditt behov.

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst hittar du i informationsbroschyrerna under relaterad information. Har du några frågor är du välkommen att kontakta färdtjänsthandläggaren.

Beställning av resor

Du beställer din resa via Länstrafikens beställningscentral:

  • Serviceresor
  • 0775-77 77 00

Beställningen måste ske minst en timme i förväg. När du gör din beställning ska du uppge:

  • Namn och personnummer.
  • Dag och tid för resan eller senaste ankomsttid.
  • Antal personer som ska resa.
  • Avrese- och ankomstadress.
  • Hjälpmedel som tas med.
  • Om du behöver särskild hjälp med exempelvis varukassar eller hämtning vid dörren.

Kostnad för färdtjänst

Resenären betalar en avgift som motsvarar normala reskostnader med kollektivtrafiken. Kostnaden för resan är beroende av hur långt du ska åka och när du beställer din resa. Det blir billigare om du beställer din resa minst en dag i förväg än om du beställer samma dag. Avgiften beräknas enligt Länstrafikens zontaxa och gäller enkel resa.

Resor i annan kommun

För att du ska kunna resa med färdtjänsten i en annan kommun krävs det att du har en särskild biljett. Denna biljett ansöker du om genom att kontakta färdtjänsthandläggaren senast två veckor före avresa. När du reser i en annan kommun är det den kommunens taxa som gäller.

Riksfärdtjänst

Kan du inte resa med tåg eller buss i linjetrafik trots hjälp från trafikföretaget och färdtjänstens hjälp kan du ansöka om att få tillstånd att åka med riksfärdtjänst.

Ansökan gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Färdtjänst

Kontakt

  • Serviceresor
  • 0775-77 77 00

Kommentera