titelbild

Simundervisning

Vi erbjuder kostnadsfri simskola och simundervisning för alla barn. Vårdnadshavares ansvar och engagemang är en viktigt för att barnet ska lära sig simma. Vi erbjuder också simskola för dig som är vuxen. Målet är att alla ska lära sig simma.

Simskola för barn

Alla barn i årskurs 1 erbjuds att gratis vara med i simskola. Utbildade simlärare ansvarar för simundervisningen. Det är frivilligt att delta men de flesta vårdnadshavare anmäler sina barn.

Anmäl ditt barn till simskola här (Till e-tjänst)

Simskola för boende i Ljungby tätort

Barn som bor i Ljungby tätort går intensivkurs sex veckor, två gånger per vecka. Vårdnadshavaren ansvarar för transporten till och från simskolan och i omklädningsrummen.

Simskola för boende utanför Ljungby tätort åker buss

Barn som bor på landsbygden går en gång per vecka en hel termin. Barnen får åka buss till och från simskolan. Vårdnadshavare ansvarar på bussresan och i omklädningsrummen. Bussen är gratis.

Simskola för äldre barn

Simlärarna följer upp alla barnens simkunnighet. Målet att alla ska lära sig simma, för vissa krävs bara lite mer träning.

De barn i Ljungby tätort som inte lär sig simma i årskurs 1 får gå på simskola i uppföljningsgrupp. De barn som bor på landsbygden erbjuds att följa med årskurs 1 till simskolan och fortsätta träna.

För äldre barn som av någon anledning inte haft tillgång till simundervisning och inte kan simma, finns så kallad teknikgrupp som pågår sex veckor, två gånger per vecka.

Simundervisning i skolan

I skolan har årskurs 1-6 samt särskolan undervisning i simhallen under läsåret.

När klasserna är i simhallen har skolans lärare ansvaret. De ansvarar också för transporten till och från simhallen. Simlärarna hjälper till med simundervisning/träning.

Förutsättningarna för ditt barn att lära sig simma ökar om de är med både i den frivilliga simskolan och skolans simundervisning.

Övriga simskolor

Ljungby Simsällskap driver plask och lekverksamhet och simskola i simhallen under höst och vår samt i Kronoskogsbadets utomhusbassäng under sommaren. Sommarsimskolan startar när skolan slutar och håller på under tre veckor samt en period i slutet av sommarlovet då simskolan följs upp. En avgift betalas till Ljungby Simsällskap för att vara med.

Simskola för vuxna

Vi erbjuder även vuxensimskola. Det är aldrig försent att lära sig eller bli bättra på att simma. 

Simskola för vuxna är på tisdagar kl. 19.45-20.45

Undervisningen är 10 gånger med start den 11 oktober.

Kontakt

Kommentera