titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Rektor tillika förskolechef till Agunnaryd/ Hamnedaenheten

  Ledningsmässigt ingår enheten i skolområde öster/norr. Rektorer och förskolechefer arbetar i ledarlag. Som rektor ska du driva ett målinriktat utvecklings- och uppföljningsarbete. Du kommer att ha ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. I uppdraget ingår att ständigt vidareutveckla pedagogik,...
  Tillagt den 15 augusti 2017
 • Lärare åk. 4-6

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik och NO-ämnen i huvudsak i en åk. 6. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå/ samarbeta med kollegor i ditt arbetslag.
  Tillagt den 14 augusti 2017
 • 2 st. Personlig assistent

  Som personlig assistent är du ett mänskligt hjälpmedel för barnet med funktionsnedsättning. Du är ett stöd i den dagliga livsföringen och hjälper till med saker som personlig hygien, på- och avklädning, förflyttning samt vid matning. Du skall förstå vikten av och vara delaktig i barnets utveckling o...
  Tillagt den 14 augusti 2017
 • Förskollärare/ barnskötare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Regnbågens förskola. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare på vår förskola har du ett helhetsansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som l...
  Tillagt den 14 augusti 2017
 • Bibliotekarie till bokbussverksamheten

  Vi söker en engagerad och ansvarstagande bokbussbibliotekarie som ska ansvarar för vår bokbussverksamhet och tillsammans med övrig bokbusspersonal skall utforma och utveckla bokbussverksamheten i Ljungby kommun. Du kommer även ingå i andra arbetsgrupper och vara delaktig i huvudbibliotekets verksamh...
  Tillagt den 9 augusti 2017
 • Socialsekreterare

  Vi söker två socialsekreterare till barn- och ungdomsgruppen, som arbetar med att utreda barn och ungdom. Ljungby kommun, socialtjänsten är BBIC licensierad och erbjuder handledning.
  Tillagt den 3 augusti 2017
 • Undersköterska till Ljungsätra

  Vi söker ett antal tjänster som undersköterska till Ljungsätra som är ett särskilt boende och som drivs på intraprenad. Tjänsterna är både tillsvidare samt vikariat, 75-100%. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt och ser till det friska hos varje enskild person. Vi strävar efter att ge våra omso...
  Tillagt den 28 juli 2017
 • Arbetsterapeut

  Vi söker arbetsterapeut inom kommunal rehabilitering då vi har en medarbetare som kommer att arbeta med annat uppdrag. Patientgruppen är bred och har stort behov av rehabilitering i hemmet. Arbetet innebär bedömningar, intygsskrivning för bostadsanpassning, träning, hjälpmedelsutprovning och annat...
  Tillagt den 18 juli 2017
 • Vårdare till LSS boende Lagan

  Vi söker nu vårdare till ett LSS boende/korttids boende för vuxna personer med funktionsnedsättning. Boendet finns i Lagan och har tre lägenheter varav en används som personalutrymme. Inriktningen på boendet är för personer med utvecklingsstörning, psykisk ohälsa samt autismspektrumtillstånd. I arbe...
  Tillagt den 18 juli 2017
 • Undersköterska till LSS boende Ljungby

  Vi söker en undersköterska till ett nystartat LSS boende. Den 1 september öppnar vi ett nytt gruppboende på Ljungfältsgatan i Ljungby. Boendet består av sex lägenheter för äldre personer inom målgruppen LSS med stora omvårdnads- och tillsynsbehov. Det kan även förekomma problemskapande beteenden. Du...
  Tillagt den 18 juli 2017
 • Kommunjurist

  Ljungby kommun söker en ny medarbetare som vill vara med och fortsätta utveckla Ljungby i en positiv riktning. I Ljungby kommun blir du som kommunjurist en viktig del i vårt utvecklingsarbete och din arbetsplats finns centralt på kommunledningsförvaltningen. Som jurist har du i första hand att svara...
  Tillagt den 6 juli 2017
 • Fastighetsförvaltare

  Tekniska förvaltningen söker en fastighetsförvaltare till fastighetsavdelningen. Med ett fastighetsbestånd på 215 000 kvm lokalyta representerar fastighetsavdelningen en av regionens största fastighetsägare. I tillägg hyr kommunen cirka 40 000 kvm i form av bostäder och verksamhetslokaler. Våra ku...
  Tillagt den 5 juli 2017
 • Lokalsamordnare/ fastighetsstrateg

  Ljungby kommun växer och kommunala verksamheters lokalbehov ändras i allt snabbare takt. På samma tid behöver många byggnader från 50-, 60- och 70-talet ersättas. Situationen ger stort potential för utveckling och effektivisering av kommunens lokaler och relaterade tjänster. För att säkra framförh...
  Tillagt den 4 juli 2017
 • Kart- och mätningsingenjör

  Tekniska förvaltningen söker en kart-och mätningsingenjör till exploateringsavdelningen. Förvaltningen är indelad i gatu-, park-, planerings-, VA-renhållnings-, kost-, fastighets- och exploateringsavdelningen samt räddningstjänsten och har cirka 250 medarbetare. Avdelningen ansvarar utöver exploat...
  Tillagt den 3 juli 2017
 • Undersköterskor inom bemanning

  I bemanningen arbetar du som resurspersonal på olika arbetsställen i kommunen både inom särskilt boende/hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och psykiatriverksamhet. Vi har som mål att ge god service och omvårdnad där den enskildes egen integritet och medbestämmande beaktas. Vi k...
  Tillagt den 27 juni 2017
 • Sektionschef till hemsjukvården

  Vill du vara med och utveckla framtidens hemsjukvård? Hos oss har du möjlighet att påverka och göra skillnad i människors vardag. Vi erbjuder dig en kreativ arbetsplats med utrymme för utveckling och egna idéer. Socialförvaltningen i Ljungby kommun är inne i en förändringsprocess där målet är at...
  Tillagt den 26 juni 2017
 • Förste socialsekreterare

  Vi utökar personalstyrkan med en förste socialsekreterare. Tjänsten är placerad på Individ och familjeomsorgen/myndighetsavdelningen barn och familj. Förste socialsekreterare ärendehandleder socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och ungdom. Just nu pågår rekrytering till en mottagningsg...
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Socialsekreterare Familjehemgruppen

  Socialförvaltningen söker en socialsekreterare till familjehemsgruppen, som arbetar med att utreda familjehem och med uppföljning av placerade barn. Ljungby kommun, socialtjänsten är BBiC licensierad och erbjuder handledning.
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Trafikingenjör

  Vill du vara med och forma framtidens Ljungby? Vill du ha ett omväxlande arbete med mycket kontakter? Som trafikingenjör hos oss på planeringsavdelningen kommer du att vara en nyckelperson där du får möjligheten att arbeta med trafikutredningar och trafikplanering i olika projekt. För att trivas h...
  Tillagt den 8 juni 2017
 • Planeringschef

  Ljungby kommun växer och vi söker dig som vill bidra till denna utveckling. Ditt arbete påverkar alla som vistas i vår kommun. Du är med och utformar det framtida Ljungby. Som planeringschef kommer du att ha personal- och budgetansvar för planeringsavdelningen som är en av åtta avdelningar inom tek...
  Tillagt den 1 juni 2017
 • VA-projektör till tekniska förvaltningen

  Tekniska förvaltningen består av åtta avdelningar med cirka 290 medarbetare. Planeringsavdelningen är en av avdelningarna och ansvarar för bland annat tekniska utredningar, projektledning och projektering av det offentliga rummet samt övergripande administration. Vill du vara med och forma framtid...
  Tillagt den 17 maj 2017

Kommentera