titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Förskollärare

  Som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten på förskolan tillsammans med övriga i arbetslaget.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare hos oss på Hamneda förskola. Som förskollärare ansvarar du för planering och genomförande av utvärdering av verksamheten på förskolan tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Barnskötare

  Som barnskötare på förskolan är du med och aktiverar och sköter om barnen.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshem/ fritidspedagog på Hamneda skola där du kommer att undervisa och organisera aktiviteter för barn i fritidshem. Viss tid av tjänsten är även förlagd som resurs i skolan.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshem/ fritidspedagog på Hamneda skola där du kommer att undervisa och organisera aktiviteter för barn i fritidshem. Viss tid av tjänsten är även förlagd som resurs i skolan.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska och SO-ämnen på Lidhultskolan.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill arbeta som klassföreståndare i åk. 5 på Lidhultskolan.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska som andra språk på Lidhultskolan. Även något övrigt ämne kan komma att ingå i tjänsten.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill arbeta som klassföreståndare i åk 1 på Lidhultskolan.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Hjortsbergskolan. Även läxhjälp och övriga aktiviteter kan förekomma i tjänsten.
  Tillagt den 28 mars 2017
 • Undersköterskor till hemtjänsten Södra Ljunga

  Vi söker nu flera undersköterskor till hemtjänsten, både för tillsvidaretjänst och för tidsbegränsad anställning. Arbetet innebär att i team ansvara för att ge vård och omsorg med god kvalitet utifrån ett hälsobefrämjande/salutogent förhållningssätt hos äldre i ordinärt boende inom Södra Ljungas hem...
  Tillagt den 27 mars 2017
 • Utvecklingschef

  Vi kan lova dig ett riktigt stimulerande jobb. Du kommer att ha stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma arbetet. Vi hoppas du uppskattar gott samarbete, öppenhet och kreativitet. Ditt ansvarsområde är omfattande och självklart får du de befogenheter och verktyg du behöver för att kl...
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Speciallärare/ grundskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta med specialundervisning och tidig läsutveckling på Angelstadsskolan. Som speciallärare arbetar du förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och att ge stöd i arbetet för elever i behov...
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Lärare

  Vi söker två grundskollärare som vill arbeta på en liten skola med få elever i varje klass. Som lärare ger det dig ökade möjligheter att visa vägen för eleverna i deras kunskapsutveckling, göra dem delaktiga, utmana och stimulera dem genom att variera undervisningen och sätt mål och förväntningar li...
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Ingenjör/projektledare vikariat

  Under Tekniska förvaltningen ligger VA-Renhållningsavdelningen. Avdelningen består av totalt 40 personer fördelat på Vatten, Avlopp och Renhållning. Avdelningen omsätter 80 miljoner kronor och har 15 vattenverk, 12 avloppsverk, 50 pumpstationer, 70 mil ledningar, fastighetsrenhållning, deponi och åt...
  Tillagt den 24 mars 2017
 • SFI-lärare med ferieanställning

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenskundervisning för invandrare i en expansiv verksamhet på Sunnerbogymnasiet. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag där vi arbetar tillsammans för att ”göra skillnad”.
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Lärare i grundsärskolan

  Vi söker dig som vill undervisa elever i grundsärskolan, inriktning idrott och hälsa, motorik och rörelse, i alla åldrar. Åk. 1-9 kan bli aktuellt men främst i åk. 1-6.
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog

  Vi söker dig som tillsammans med andra pedagoger, vill ansvara för verksamheten i vår fritidsverksamhet på Astradskolan. Arbete i klass och samarbete med mentor ingår viss del av dagen.
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare till lågstadiesatsningen

  Vi söker en pedagog eller intresserad blivande pedagog på vårt lågstadium genom Lågstadiesatsningen. I första hand är arbetet inriktat mot att vara lärare, men vi kan även tänka oss andra arbetsinsatser inom åk 1-3. Satsningen på lågstadiet ger oss möjlighet att ge elever ytterligare pedagogiska in...
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Speciallärare

  Som speciallärare på Åbyskolan ska du bedriva ett arbete i både större och mindre grupper beroende efter elevernas behov av särskilt stöd. Du är en informationslänk mellan central elevhälsa- rektor och undervisande lärare. Du är engagerad, inspirerande och motiverar eleverna i sin kunskapsutveckling...
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare Ma/ NO åk. 4-6

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik och No-ämnen i huvudsak i åk 4 men även i åk. 5 och 6 på Åbyskolan. Klassföreståndarskap ingår för åk. 4. Du kommer att ha stort samarbete med dina kollegor i ditt arbetslag.
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare i Sv/ Eng/ NO åk. 4-6

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska, engelska och NO i huvudsak i åk 5 men även i åk. 4 och 6 på Åbyskolan. Även klassföreståndarskap i en åk. 5 ingår i tjänsten. Du kommer att ha stort samarbete med dina kollegor i ditt arbetslag.
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare i Ty/ Eng/ Sv åk. 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i huvudsak i tyska och engelska i åk 7-9/ senare åren. För att uppnå 100 % krävs även undervisning i svenska. Även klassföreståndaransvar för en högstadieklass tillsammans med en annan lärare ingår i tjänsten.
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare i Ma/ NO/ Tk åk. 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik i åk 7-9. Även undervisning i andra No-ämnen och teknik kan förekomma om behörighet finns. Klassföreståndarskap för en klass på högstadiet med huvudansvar för något No-ämne eller matematik ingår också i tjänsten.
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Miljöinspektör

  Du kommer att arbeta med tillsyn inom miljöbalkens område med inriktning mot exempelvis industritillsyn och enskilda avlopp. Arbetet består av att planera och genomföra inspektioner, skriva beslut, besvara remisser och hantera ärenden relaterade till tillsynen. I yrkesrollen ingår också att ta emot ...
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Sunnerbogymnasiets introduktionsprogram individuellt program. Vi arbetar i små elevgrupper med individuella studieplaner där du kommer ingå i ett mindre arbetslag.
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Miljöinspektör vikariat

  Du kommer att arbeta med tillsyn inom miljöbalkens område med inriktning mot exempelvis industritillsyn och enskilda avlopp. Arbetet består av att planera och genomföra inspektioner, skriva beslut, besvara remisser och hantera ärenden relaterade till tillsynen. I yrkesrollen ingår också att ta emot ...
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog

  Du ingår i fritidshemmens arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas mot målen i läroplanen. Vi ser gärna att du har ett intresse för IT-teknikens möjligheter i arbetet och du bör ha kunskap om hur datorn och iPad kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamhe...
  Tillagt den 22 mars 2017
 • Lärare åk. 4-6

  Vi söker dig som vill vara klassföreståndare för en åk. 5 på Stensbergskolan samt undervisa i musik i två andra klasser på mellanstadiet.
  Tillagt den 22 mars 2017
 • Lärare åk. 4-6

  Vi söker dig som vill vara klassföreståndare för en åk. 4 på Stensbergskolan samt undervisa i musik i två andra klasser på mellanstadiet.
  Tillagt den 22 mars 2017
 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagoger

  Bolmsö skola och fritidshem (F-6) och förskola (1-5 år) ligger på ön Bolmsö i sjön Bolmen cirka 25 km från Ljungby. Som fritidspedagog på Bolmsö får du möjlighet att tillsammans med förskoleklass och grundskolan planera, följa upp och utveckla verksamheten med en helhetssyn på elevernas lärande och ...
  Tillagt den 21 mars 2017
 • Speciallärare

  Vi söker dig som vill arbeta med specialundervisning/ TLI och lågstadielyftet på Bolmsöskolan. Du kommer att samordna undervisning för elever som ibland har behov av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp, när inte klassundervisning fungerar för enskilda elever.
  Tillagt den 21 mars 2017
 • Lärare

  Vi söker nu två st. grundskollärare som vill arbeta på en liten skola som lärare och mentor. Den lilla skolan ger dig stora möjligheter att möta få elever i olika gruppkonstellationer. Som lärare ger det dig ökade möjligheter att visa vägen för eleverna i sin kunskapsutveckling, göra eleven delaktig...
  Tillagt den 21 mars 2017
 • Studie- och yrkesvägledare

  Samtliga studie- och yrkesvägledare i kommunen bildar ett team under ledning av gymnasiechefen. Syftet med gruppen är att den skall fungera som ett forum för frågor rörande studie- och yrkesväg-ledning med dess uppdrag, vägledning, arbetsmiljö, utveckling och kompetensutveckling. I uppdraget ingår b...
  Tillagt den 21 mars 2017
 • Lärare åk. 1-6

  Vi söker dig som vill undervisa i musik i åk. 2-5 och i matematik, NO och teknik i åk. 4-6 på Ekebackenskolan.
  Tillagt den 17 mars 2017
 • Lärare åk. 1-6

  Vi söker dig som vill arbeta som klasslärare i åk 6 på Ekebackenskolan.
  Tillagt den 17 mars 2017
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare i en av våra två förskoleklasser samt till viss del på fritids.
  Tillagt den 17 mars 2017
 • Badmästare/Badbevakare

  Arbetsuppgifterna innefattar alla olika verksamhetsuppgifter som förekommer vid en badanläggning såsom; badbevakning, simundervisning, vattengymnastik, kassa/receptionsarbete, städ m.m. Du ansvarar för badgästernas säkerhet och trivsel. Vi tillämpar roterande tjänstgöring vilket innebär att samtlig...
  Tillagt den 17 mars 2017
 • Speciallärare

  Vi söker dig som med ett inkluderande arbetssätt ansvarar för specialundervisningen på Agunnarydskolan, främst i ämnena svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk.
  Tillagt den 15 mars 2017
 • Speciallärare

  Vi söker dig som med ett inkluderande arbetssätt ansvarar för specialundervisningen på Hamnedaskolan. Även undervisning i NO kan bli aktuellt.
  Tillagt den 15 mars 2017
 • Specialpedagog

  Vi söker dig som vill ingå i och vara med och utveckla centrala elevhälsan och det specialpedagogiska teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara konsultation, handledning, utredningar och utbildning för personal i kommunens förskolor/skolor utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande ...
  Tillagt den 15 mars 2017
 • Socialsekreterare inriktning ensamkommande flyktingbarn

  Arbetsbeskrivning Vi söker en socialsekreterare till gruppen "Myndighet barn och unga" med inriktning på ensamkommande flyktingbarn. Vi arbetar utifrån BBiC och använder Treserva som datastöd. Gruppen består av socialsekreterare som arbetar med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn, till grupp...
  Tillagt den 13 mars 2017
 • Undersköterska Kungshögens hemtjänst

  Vi söker nu en undersköterska på ett vikariat till hemtjänsten. Arbetet innebär att i team ansvara för att ge vård och omsorg med god kvalitet utifrån ett hälsobefrämjande/salutogent förhållningssätt hos äldre i ordinärt boende inom Kungshögens hemtjänstområde. Arbetet innebär dag-, kväll- och hel...
  Tillagt den 13 mars 2017
 • undersköterska

  Vi söker en undersköterska till Ljungberga servicehus, ett vikariat på demensboende. 6 månader med ev möjlighet till förlängning. I arbetet ingår att ge stöd och omsorg i vardagen till de personer som bor där, samt skapa en meningsfull vardag för dem och delta i olika aktiviteter tillsammans. Ar...
  Tillagt den 13 mars 2017
 • Undersköterska hemtjänsten Lagan

  Lagans hemtjänst består av tre områden/distrikt. Lagans hemtjänst ingår i projekt "heltidsorganisation". (så ange gärna önskad tjänstgöringsgrad) Vi söker nu två nya medarbetare till tillsvidaretjänster. I arbetet ingår att ge stöd och omsorg i vardagen till personer som bor i egna hemmet, samt s...
  Tillagt den 13 mars 2017
 • Förste socialsekreterare

  Vi utökar personalstyrkan med en förste socialsekreterare. Tjänsten är placerad på Individ och familjeomsorgen/myndighetsavdelningen barn och familj. Förste socialsekreterare ärendehandleder socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och ungdom. Just nu pågår rekrytering till en mottagningsg...
  Tillagt den 10 mars 2017
 • Socialsekreterare till en mottagningsgrupp

  Vi kommer att inrätta en mottagningsgrupp i myndighetssektionen barn och familj. I arbetsuppgifterna ingår att göra förhandsbedömningar i anmälningar om barn som far illa. Vi söker två socialsekreterare som i sitt arbete kommer att ha ett nära samarbete med förste socialsekreterare och sektionschef....
  Tillagt den 10 mars 2017
 • Socialsekreterare

  Vi söker socialsekreterare till barn- och ungdomsgruppen, som arbetar med utredningar barn och unga och deras föräldrar. Ljungby kommun, socialtjänsten är BBIC licensierad och erbjuder handledning.
  Tillagt den 10 mars 2017
 • Arbetsterapeut

  Vi söker arbetsterapeut inom kommunal rehabilitering då vi har medarbetare som kommer att gå på föräldraledighet. Är du en positiv person som gillar team arbete men även att arbeta självständigt då erbjuder vi dig ett givande arbete i en mycket framåt och trevlig arbetsgrupp. Patientgruppen ...
  Tillagt den 10 mars 2017
 • Leg.fysioterapeuter/sjukgymnaster

  Vi söker nu legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster för arbete inom kommunal rehabilitering. Är du en positiv person som gillar team arbete men även att arbeta självständigt då erbjuder vi dig ett givande arbete i en mycket framåt och trevlig arbetsgrupp. Patientgruppen är bred och har ...
  Tillagt den 10 mars 2017
 • Lärare i spanska

  Vi söker dig som vill undervisa i spanska kombinerat med ytterligare ett ämne i åk 6-9. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 9 mars 2017
 • Lärare i svenska och engelska

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska och engelska i årskurs 7-9. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 9 mars 2017
 • Lärare i grundsärskolan

  Vi söker dig som vill undervisa elever i åk. 7-9, grundsärskolan som läser ämnesområden enligt träningsskolans kursplan. Klassföreståndarskap för några elever ingår i tjänsten.
  Tillagt den 9 mars 2017
 • Lärare i hem- och konsumentkunskap

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i hem- och konsumentkunskap i åk 7-9. Även klassföreståndarskap kan komma att ingå i tjänsten.
  Tillagt den 9 mars 2017
 • Lärare i matematik åk 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik i åk 7-9. I tjänsten ingår även klassföreståndarskap.
  Tillagt den 9 mars 2017
 • Lärare i svenska/ SO

  Vi söker dig som vill undervisa svenska och SO i årskurs 4-6 samt delat klassföreståndarskap i åk 4.
  Tillagt den 9 mars 2017
 • Lärare till sommarskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik på Sommarskolan. Ni kommer att planera och genomföra undervisningen tillsammans utifrån de val eleverna på Sommarskolan har gjort. Elever i åk 9 har möjlighet att genomgå prövning i det ämne/den kurs ...
  Tillagt den 8 mars 2017
 • Fastighetschef

  Vill du arbeta nära din verksamhet och leda en grupp kompetenta, specialiserade och erfarna medarbetare? Vill du arbeta med personal, ekonomi, drift, fastighetsunderhåll och byggnation? Som fastighetschef hos oss kommer du vara första linjens chef och arbetsgivarens representant med ansvar för av...
  Tillagt den 3 mars 2017
 • Sektionschef till äldreomsorgen

  Nu söker vi dig som vill bli en del av ett fantastiskt team inom äldreomsorgen i Ljungby kommun. Du kommer att bli sektionschef på ett av våra särskilda boenden. Ditt uppdrag blir att direkt under verksamhetschefen leda och utveckla arbetet inom verksamhetsområdet, vilket innefattar personal-, budg...
  Tillagt den 23 februari 2017
 • Sjuksköterskor sommaren 2017

  Är du sjuksköterska, gillar att lära dig nya saker och har ett genuint intresse för människor? Då tycker vi att du ska söka dig till oss i hemsjukvården i sommar. Vi behöver ett flertal semestervikarier under juni, juli och augusti, med stor chans till förlängning. Vi söker dig som vill arbeta ...
  Tillagt den 16 februari 2017
 • Semestervikarier inom vård och omsorg

  Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får uppskattning varje dag? Vill du arbeta hos oss i socialförvaltningen sommaren 2017? Hos oss får du ett omväxlande jobb där du arbetar för människor som behöver dig. Ta chansen och sök till oss! Vi s...
  Tillagt den 16 januari 2017

Kommentera