titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Elevassistent

  Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent i Astradskolans förskoleklass och på vårt fritidshem. Din uppgift är att stödja och arbeta för att öka elevers självständighet, bättre självförtroende och bättre sociala relationer. Du kommer att stödja elever i klassrummet och medverka till att eleven ...
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Undersköterska till Hemtjänsten Lagan Västra

  Som undersköterska inom hemtjänsten möter du många människor med individuella behov. Du ska på ett professionellt sätt bemöta omsorgstagare, anhöriga och övriga yrkesgrupper. Arbetet innebär att, i team, ansvara för att ge vård och omsorg med god kvalitet hos äldre i deras privata hem. Vi arbetar u...
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Speciallärare

  Vi söker dig som kan ge elever särskilt stöd i svenska och matematik.
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Personlig assistent

  Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent i Ljungby, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att ge social service och omsorg i den dagliga livsföringen, till person med funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta dag/kväll och helg samt jourtj...
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Undersköterska till Brunnsgården

  Som undersköterska möter du många människor med individuella behov. Du ska på ett professionellt sätt bemöta omsorgstagare, anhöriga och övriga yrkesgrupper. Arbetet innebär ge vård och omsorg med god kvalitet. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från resurser och fö...
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Lärare åk. 4-6

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska, matematik och So-ämnen samt även vara klassföreståndare i åk 4. Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega som också har ansvar för åk 4. Ni arbetar med tvålärarsystem ibland i helklass men med möjlighet att dela klassen i olika grupper efter behov.
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Bibliotekarie till bokbussverksamheten

  Vi söker en engagerad och ansvarstagande bokbussbibliotekarie som ska ansvarar för vår bokbussverksamhet och tillsammans med övrig bokbusspersonal skall utforma och utveckla bokbussverksamheten i Ljungby kommun. Du kommer även ingå i andra arbetsgrupper och vara delaktig i huvudbibliotekets verksamh...
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Förste socialsekreterare

  Vi utökar personalstyrkan med en förste socialsekreterare. Tjänsten är placerad på Individ och familjeomsorgen/myndighetsavdelningen barn och familj. Förste socialsekreterare ärendehandleder socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och ungdom. Just nu pågår rekrytering till en mottagningsg...
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Socialsekreterare Familjehemgruppen

  Socialförvaltningen söker en socialsekreterare till familjehemsgruppen, som arbetar med att utreda familjehem och med uppföljning av placerade barn. Ljungby kommun, socialtjänsten är BBiC licensierad och erbjuder handledning.
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Förskollärare/ barnskötare

  Du ska som förskollärare pedagogiskt driva ett målinriktat utvecklings- och uppföljningsarbete och tillsammans med förskolechef och kollegor se till att vi ”lever upp till” vår förskolas gemensamma vision.
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Förskollärare/ barnskötare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Regnbågens förskola. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Vi ser det som viktigt att vi hela tiden utvecklas i vårt arbete. Det är viktigt att delta i förskolans värdegrundsa...
  Tillagt den 20 juni 2017
 • Semestervikarier inom vård och omsorg

  Vi saknar semestervikarier till några av våra arbetsgrupper, bland annat till hemtjänsten i Laganområdet. Hos oss får du ett omväxlande jobb där du arbetar för människor som behöver dig. Ta chansen och sök till oss! Vi söker semestervikarier inom både äldreomsorgen och omsorgen om personer med f...
  Tillagt den 20 juni 2017
 • Speciallärare/ grundskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta med specialundervisning och tidig läsutveckling på Angelstadsskolan. Som speciallärare arbetar du förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och att ge stöd i arbetet för elever i behov...
  Tillagt den 20 juni 2017
 • Personalstrateg

  Som personalstrateg har du stort eget ansvar och arbetar med såväl strategiska som operativa personalfrågor. Du skall tillsammans med personalchefen och övriga kollegor vara med och utveckla kommunen till en attraktiv arbetsgivare och mot uppsatta mål. Utifrån ett konsultativt arbetssätt kommer du a...
  Tillagt den 20 juni 2017
 • Lärare i grundsärskolan

  Vi söker dig som vill undervisa elever i åk. 7-9, grundsärskolan som läser ämnesområden. Mentorskap för ett fåtal elever ingår i tjänsten.
  Tillagt den 16 juni 2017
 • Lokalvårdare

  Stensbergskolan söker en lokalvårdare för förstärkning av vårt städteam.
  Tillagt den 16 juni 2017
 • Vårdare till LSS-boende Stora Villan i Lagan

  Vi söker nu en vårdare till Stora Villans serviceboende, ett LSS-boende som består av sex lägenheten. Målgruppen för boendet är personer med funktionsnedsättning, med en inriktning mot psykiatri. I arbetet ingår att ge stöd och omsorg i vardagen till de personer som bor där, samt skapa en meningsf...
  Tillagt den 15 juni 2017
 • Städare

  Arbetet består av daglig städning av omklädningsrum med tillhörande duschar och toaletter. De städas både manuellt och med skurmaskin. Korridorerna skuras med en åkmaskin före och efter A-lagsmatch och där emellan vid behov. Samtliga toaletter städas dagligen.
  Tillagt den 15 juni 2017
 • Lärare i elämnen- automattion alt. installation

  Sunnerbogymnasiet söker just nu lärare i: - Elämnen – automation alt installation Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i olika ämnesgrupper. I tjänsterna ingår även mentorskap.
  Tillagt den 13 juni 2017
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare i vikariepoolen.
  Tillagt den 13 juni 2017
 • Undersköterskor till Ljungberga

  Vill du jobba som undersköterska hos oss på Ljungberga? Nu söker vi undersköterskor för tillsvidareanställning till våra korttidsboende och demensboende. Utifrån våra verksamhetsmål ger vi en individuellt anpassad omsorg, vård och trygghet i samverkan med boende och deras anhöriga. I arbetet ingå...
  Tillagt den 9 juni 2017
 • Trafikingenjör

  Vill du vara med och forma framtidens Ljungby? Vill du ha ett omväxlande arbete med mycket kontakter? Som trafikingenjör hos oss på planeringsavdelningen kommer du att vara en nyckelperson där du får möjligheten att arbeta med trafikutredningar och trafikplanering i olika projekt. För att trivas h...
  Tillagt den 8 juni 2017
 • Speciallärare

  Vi söker dig som med ett inkluderande arbetssätt ansvarar för specialundervisningen på Agunnarydskolan, främst i ämnena svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk.
  Tillagt den 7 juni 2017
 • Lokalsamordnare/ fastighetsstrateg

  Ljungby kommun växer och kommunala verksamheters lokalbehov ändras i allt snabbare takt. På samma tid behöver många byggnader från 50-, 60- och 70-talet ersättas. Situationen ger stort potential för utveckling och effektivisering av kommunens lokaler och relaterade tjänster. För att säkra framförh...
  Tillagt den 7 juni 2017
 • Bostadsanpassningshandläggare

  Uppdraget som handläggare för bostadsanpassningsbidrag ingår i Socialförvaltningen i Ljungby kommun. Arbetet består i att handlägga, utreda och fatta beslut om bidrag utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med f...
  Tillagt den 2 juni 2017
 • Sektionschef Individ- och familjeomsorg, utredning barn och ungdom

  Ditt uppdrag som sektionschef blir att direkt under verksamhetschefen leda och utveckla det operativa arbetet inom utredning barn- och ungdom. Ansvaret innefattar personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar och du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp där du förväntas bidra till utveckling och lära...
  Tillagt den 1 juni 2017
 • Planeringschef

  Ljungby kommun växer och vi söker dig som vill bidra till denna utveckling. Ditt arbete påverkar alla som vistas i vår kommun. Du är med och utformar det framtida Ljungby. Som planeringschef kommer du att ha personal- och budgetansvar för planeringsavdelningen som är en av åtta avdelningar inom tek...
  Tillagt den 1 juni 2017
 • Undersköterska hemtjänsten Lagan

  Vi söker nu två nya medarbetare till hemtjänsten Lagan. I arbetet ingår att ge stöd och omsorg i vardagen till personer som bor i egna hemmet. Vi skapar en meningsfull vardag för våra omsorgstagare så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner så...
  Tillagt den 1 juni 2017
 • Kart- och mätningsingenjör

  Tekniska förvaltningen söker en kart-och mätningsingenjör till exploateringsavdelningen. Förvaltningen är indelad i gatu-, park-, planerings-, VA-renhållnings-, kost-, fastighets- och exploateringsavdelningen samt räddningstjänsten och har cirka 250 medarbetare. Avdelningen ansvarar utöver exploat...
  Tillagt den 23 maj 2017
 • VA-projektör till tekniska förvaltningen

  Tekniska förvaltningen består av åtta avdelningar med cirka 290 medarbetare. Planeringsavdelningen är en av avdelningarna och ansvarar för bland annat tekniska utredningar, projektledning och projektering av det offentliga rummet samt övergripande administration. Vill du vara med och forma framtid...
  Tillagt den 17 maj 2017

Kommentera