titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Kommunikatör

  I ditt uppdrag som kommunikatör kommer du bland annat att marknadsföra tekniska förvaltningen externt och internt, ta fram informationsmaterial, utarbeta informationsstrategier för våra större investeringsobjekt och kommunens arbete med hållbar utveckling. Du kommer även att hålla kontakt med kommun...
  Tillagt den 28 april 2017
 • Undersköterska natt, till Ljungsätra

  Vi söker en vikarierande undersköterska till Ljungsätra särskilt boende som är ett boende som drivs på intraprenad. Arbetet innebär nattjänstgöring och du lägger ditt önskeschema i Time Care Planering
  Tillagt den 28 april 2017
 • Undersköterska till Ljungsätra

  Vi söker en undersköterska till Ljungsätra som är ett särskilt boende som drivs på intraprenad. Tjänsten är ett vikariat. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt och ser till det friska hos varje enskild person. vi strävar efter att ge våra omsorgstagare en meningsfull dag utifrån deras egen önskan. ...
  Tillagt den 28 april 2017
 • Lärare i franska

  Vi söker dig som vill undervisa i franska i årskurs 6-9. Du har huvudansvar för franska språket och tillsammans med övriga lärare är du med och utvecklar undervisningen i språk. Du använder datorn och digitala läromedel i undervisningen. (Tjänsten kan utökas till 100 % om det finns lärarlegitimation...
  Tillagt den 28 april 2017
 • Lärare i svenska och engelska

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska och engelska i årskurs 7-9. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 28 april 2017
 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog

  Du ingår i fritidshemmens arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas mot målen i läroplanen. Vi ser gärna att du har ett intresse för IT-teknikens möjligheter i arbetet och du bör ha kunskap om hur datorn och iPad kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamhe...
  Tillagt den 27 april 2017
 • Lärare åk. 4-6

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i åk 4-6 på Astradskolan. Även mentorskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 26 april 2017
 • Förste sektionschef inom äldreomsorgen

  Tjänsten är placerad direkt under verksamhetschef. I uppdraget som förste sektionschef, har du inget direkt personalansvar. Ditt huvuduppdrag blir att samordna, coacha samt stödja sektionschefer i deras uppdrag samt bedriva mentorskap för sektionschefer. Du samverkar med verksamhetschef, kvalitetss...
  Tillagt den 26 april 2017
 • Semestervikarie till återvinningscentralen Bredemad

  Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får uppskattning varje dag? Vi söker semestervikarie till Bredemads ÅVC som har behörighet C- körkort. Vi erbjuder dig ett omväxlande jobb där du både jobbar självständigt och i grupp. Du kommer vara med i vår grupp, där vi arbetar med avfa...
  Tillagt den 25 april 2017
 • Lärare till lågstadiesatsningen

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare med undervisning på lågstadiet. Du ingår i arbetslag F-3 och arbetar bland de yngre barnen i skolan.
  Tillagt den 24 april 2017
 • Lärare i textilslöjd

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i textilslöjd främst på Stensbergskolan men undervisning är även förlagd Lidhultskolan.
  Tillagt den 21 april 2017
 • Lärare i trä- och metallslöjd

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i trä- och metallslöjd främst på Stensbergskolan men undervisning är även förlagd på Lidhultskolan.
  Tillagt den 21 april 2017
 • Lärare i trä- och metallslöjd

  Vi söker dig som vill undervisa i trä- och metallslöjd i åk 3-9. I tjänsten ingår huvudansvar i ämnet och även undervisning i ämnet för elever som kommer från andra skolor i kommunen. Även klassföreståndarskap och mentorskap på högstadiet ingår i tjänsten. Du kommer att ha mycket samarbete med lära...
  Tillagt den 21 april 2017
 • Lärare åk. 4-6

  Vi söker dig som vill undervisa i So- och No-ämnen i huvudsak i åk 4-6. Även klassföreståndarskap i en åk. 6 ingår i tjänsten.
  Tillagt den 21 april 2017
 • Lärare åk. 4-6

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska, matematik, engelska och No-ämnen i huvudsak i åk 4. Klassföreståndarskap ingår för åk. 4. Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega som också har ansvar för åk. 4.
  Tillagt den 21 april 2017
 • Lärare i idrott

  Vi söker dig som vill undervisa i idrott i alla klasser i åk. 7-9. Även mentorskap för en högstadieklass ingår i tjänsten.
  Tillagt den 21 april 2017
 • Undersköterskor till Åbrinken

  Nu söker vi fler undersköterskor till Åbrinken. Du ska på ett professionellt sätt bemöta omsorgstagare, anhöriga och övriga yrkesgrupper. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Arbetet innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Vi erbjuder två tillsvidaretjänster på 75-100%.
  Tillagt den 19 april 2017
 • Undersköterska inom bemanning

  I bemanningen arbetar du som resurspersonal på olika arbetsställen i kommunen både inom särskilt boende/hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och psykiatriverksamhet. Vi har som mål att ge god service och omvårdnad där den enskildes egen integritet och medbestämmande beaktas.
  Tillagt den 19 april 2017
 • Lärare i elämnen- automattion alt. installation

  Sunnerbogymnasiet söker just nu lärare i: - Elämnen – automation alt installation Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i olika ämnesgrupper. I tjänsterna ingår även mentorskap.
  Tillagt den 19 april 2017
 • Lärare i ekonomiämnen

  Sunnerbogymnasiet söker just nu lärare i: - Ekonomiämnen Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i olika ämnesgrupper.
  Tillagt den 19 april 2017
 • Lärare i industriämnen

  Sunnerbogymnasiet söker just nu lärare i: - Industriämnen – inriktning svets alt CNC Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i olika ämnesgrupper. I tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 12 april 2017
 • Undersköterska hemtjänsten Lagan Västra

  Du ska på ett professionellt sätt bemöta omsorgstagare, anhöriga och övriga yrkesgrupper. Arbetet innebär möten med många människor olika individuella behov. Vi söker nu en undersköterka till hemtjänsten i Lagan. Arbetet innebär att i team ansvara för att ge vård och omsorg med god kvalitet utifrå...
  Tillagt den 7 april 2017
 • Projektledare bygg

  Tekniska förvaltningen söker en projektledare till fastighetsavdelningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar vid nybyggnad samt till- och ombyggnader på kommunens fastigheter, främst för verksamheterna skola, omsorg, kultur och fritid. Du kommer att ingå i ett ...
  Tillagt den 7 april 2017
 • Undersköterskor Ågård hemtjänst

  Vi söker nu två undersköterskot till hemtjänsten. Arbetet innebär att i team ansvara för att ge vård och omsorg med god kvalitet utifrån ett hälsobefrämjande/salutogent förhållningssätt hos äldre i ordinärt boende inom Ågårds hemtjänstområde. Arbetet innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
  Tillagt den 5 april 2017
 • Sjuksköterska med placering i Lidhult

  Vill du vara med och utveckla hemsjukvården i Ljungby kommun? Är du sjuksköterska, gillar att lära dig nya saker och har ett genuint intresse för människor? Då tycker vi att du ska söka dig till oss i hemsjukvården. I Ljungby Kommun möter du som sjuksköterska patienterna i både ordinärt och sär...
  Tillagt den 5 april 2017
 • Sjuksköterska kvälls-/natttjänstgöring

  Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska på kvällar och nätter. Arbetet innebär hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hemsjukvård. Nattsjuksköterskorna i Ljungby kommun har 32,7 timmars arbetsvecka. Varje natt arbetar två sjuksköterskor och de ansvarar för omsorgstagare i halva kommune...
  Tillagt den 5 april 2017
 • sjuksköterska hemsjukvården

  Vill du vara med och utveckla hemsjukvården i Ljungby kommun? Är du sjuksköterska, gillar att lära dig nya saker och har ett genuint intresse för människor? Då tycker vi att du ska söka dig till oss i hemsjukvården. I Ljungby Kommun möter du som sjuksköterska patienterna i både ordinärt och sär...
  Tillagt den 5 april 2017
 • Semestervikarier inom vård och omsorg

  Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får uppskattning varje dag? Vill du arbeta hos oss i socialförvaltningen sommaren 2017? Hos oss får du ett omväxlande jobb där du arbetar för människor som behöver dig. Ta chansen och sök till oss! Vi s...
  Tillagt den 5 april 2017
 • Personlig assistent

  Som personlig assistent är du ett mänskligt hjälpmedel för barnet med funktionsnedsättning. Du är ett stöd i den dagliga livsföringen och hjälper till med saker som personlig hygien, på- och avklädning, förflyttning samt vid matning. Du skall förstå vikten av och vara delaktig i barnets utveckling o...
  Tillagt den 31 mars 2017
 • Speciallärare/ grundskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta med specialundervisning och tidig läsutveckling på Angelstadsskolan. Som speciallärare arbetar du förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och att ge stöd i arbetet för elever i behov...
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Lärare

  Vi söker två grundskollärare som vill arbeta på en liten skola med få elever i varje klass. Som lärare ger det dig ökade möjligheter att visa vägen för eleverna i deras kunskapsutveckling, göra dem delaktiga, utmana och stimulera dem genom att variera undervisningen och sätt mål och förväntningar li...
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Ingenjör/projektledare vikariat

  Under Tekniska förvaltningen ligger VA-Renhållningsavdelningen. Avdelningen består av totalt 40 personer fördelat på Vatten, Avlopp och Renhållning. Avdelningen omsätter 80 miljoner kronor och har 15 vattenverk, 12 avloppsverk, 50 pumpstationer, 70 mil ledningar, fastighetsrenhållning, deponi och åt...
  Tillagt den 24 mars 2017
 • Lärare i Ty/ Eng/ Sv åk. 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i huvudsak i tyska och engelska i åk 7-9/ senare åren. För att uppnå 100 % krävs även undervisning i svenska. Även klassföreståndaransvar för en högstadieklass tillsammans med en annan lärare ingår i tjänsten.
  Tillagt den 23 mars 2017
 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagoger

  Bolmsö skola och fritidshem (F-6) och förskola (1-5 år) ligger på ön Bolmsö i sjön Bolmen cirka 25 km från Ljungby. Som fritidspedagog på Bolmsö får du möjlighet att tillsammans med förskoleklass och grundskolan planera, följa upp och utveckla verksamheten med en helhetssyn på elevernas lärande och ...
  Tillagt den 21 mars 2017
 • Speciallärare

  Vi söker dig som vill arbeta med specialundervisning/ TLI och lågstadielyftet på Bolmsöskolan. Du kommer att samordna undervisning för elever som ibland har behov av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp, när inte klassundervisning fungerar för enskilda elever.
  Tillagt den 21 mars 2017
 • Lärare

  Vi söker nu två st. grundskollärare som vill arbeta på en liten skola som lärare och mentor. Den lilla skolan ger dig stora möjligheter att möta få elever i olika gruppkonstellationer. Som lärare ger det dig ökade möjligheter att visa vägen för eleverna i sin kunskapsutveckling, göra eleven delaktig...
  Tillagt den 21 mars 2017
 • Undersköterska hemtjänsten Lagan

  Lagans hemtjänst består av tre områden/distrikt. Lagans hemtjänst ingår i projekt "heltidsorganisation". (så ange gärna önskad tjänstgöringsgrad) Vi söker nu två nya medarbetare till tillsvidaretjänster. I arbetet ingår att ge stöd och omsorg i vardagen till personer som bor i egna hemmet, samt s...
  Tillagt den 13 mars 2017

Kommentera