Alla nyheter

 • Säsongsslut för bassängbad utomhus

  Ringbadet 20 augusti och Kronoskogsbadet 27 augusti.
 • Öppet hus på kommunarkivet

  Nu är Ljungbydagarna här och det betyder ny utställning och öppet hus på kommunarkivet Storgatan 26.
 • Solenergi

  Vet du hur mycket el en solcellsanläggning kan ge på din fastighet? Kika på solkartan. Du ser även hur mycket pengar du kan spara.
 • Informationsmöte angående utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät i Byholma samhälle

  Den 31/8 kl. 18:00 kommer ett informationsmöte för allmänheten att hållas i Byholma gamla skola angående en framtida utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät i Byholma samhälle.
 • Stötta manligt företagande

  Ny konstutställning i Ljungby Arena av genusfotografen Tomas Gunnarsson