Alla nyheter

 • Dialogmöte om trygghet

  Under året genomför kommunen tillsammans med Polisen dialogmöten om trygghet på olika platser i kommunen. Detta för att vi ska kunna öka både den faktiska och den upplevda tryggheten.
 • Är du i behov av att köpa vatten

  Tekniska förvaltningens VA-avdelning har byggt en vattenkiosk vid Kungsgatan 43. Är du i behov av att köpa en större mängd vatten ur kiosken tar du kontakt med VA-avdelningens kundtjänst.
 • Låt oss presentera årets pristagare och stipendiater

  Under onsdagskvällen på Gästgivaregården i Ljungby avslöjades vilka som utsetts till mottagare av kommunens fina utmärkelser.
 • Fritt fram för bad

  Nya vattenprover visar att badvattnet är tjänligt. Det betyder att det är fritt fram att bada och att det inte finns risk för sjukdom i samband med bad.
 • Informationsmöte angående utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät i Byholma samhälle

  Den 31/8 kl. 18:00 kommer ett informationsmöte för allmänheten att hållas i Byholma gamla skola angående en framtida utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät i Byholma samhälle.
 • Stötta manligt företagande

  Ny konstutställning i Ljungby Arena av genusfotografen Tomas Gunnarsson
 • Upplev invigningen av Lagavallen Ljungby igen

  Lördag 13 maj invigdes Lagavallen Ljungby. Se vårt filmklipp med bilder från dagen.