titelbild

Kulturplan

Kulturplan Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet under åren 2015-2017. Kulturplanen för Ljungby kommun är tydligt kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som även den har genomförandeperiod 2015-2017. För att få en helhetsbild och förstå insatserna som nämns i Kulturplan Ljungby kommun bör planen helst läsas tillsammans med Kulturplan Kronoberg.

En del av den regionala kulturplanen

Att ha en sammankoppling mellan Ljungby kommuns kulturplan och Region Kronobergs kulturplan är viktigt för att Ljungby kommun ska kunna vara en aktiv part i regionens kulturplan, kunna ta del av satsningar, utveckling och samarbeten i länet och bryta ner dessa så att de kommer lokala aktörer i Ljungby kommun till gagn.

Lämna remissvar på den regionala kulturplanen

Under 2017 reviderar Region Kronoberg den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Den reviderade kulturplanen omfattar 2018 - 2020 och är nu på remiss till och med den 10 september. Det är öppet för alla att lämna remissvar på remissutgåvan. Beslut om slutgiltig kulturplan tas i regionfullmäktige den 8 november.
Lämna remissvar via Gröna Kronobergs webbplats (öppnas i nytt fönster)

Viktigt med samarbete

I det praktiska arbetet hur insatserna ska genomföras kommer föreningar, studieförbund och lokala aktörer att involveras. Vi hoppas att många kommer att vilja vara med i samarbetet!

Kontakt

Kommentera