titelbild

Kulturplan

Kulturplan Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet under åren 2015-2017. Kulturplanen för Ljungby kommun är tydligt kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som även den har genomförandeperiod 2015-2017. För att få en helhetsbild och förstå insatserna som nämns i Kulturplan Ljungby kommun bör planen helst läsas tillsammans med Kulturplan Kronoberg.

En del av den regionala kulturplanen

Att ha en sammankoppling mellan Ljungby kommuns kulturplan och Region Kronobergs kulturplan är viktigt för att Ljungby kommun ska kunna vara en aktiv part i regionens kulturplan, kunna ta del av satsningar, utveckling och samarbeten i länet och bryta ner dessa så att de kommer lokala aktörer i Ljungby kommun till gagn.

Viktigt med samarbete

I det praktiska arbetet hur insatserna ska genomföras kommer föreningar, studieförbund och lokala aktörer att involveras. Vi hoppas att många kommer att vilja vara med i samarbetet!

Kontakt

Kommentera