titelbild

Tyck till om kulturen i Ljungby kommun

Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet och är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har samma genomförandeperiod.

Under hösten 2017 revideras verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun. Den nya verksamhetsplanen ska gälla för åren 2018-2020 och är nu på remiss till och med den 30 oktober.

Det är öppet för alla att lämna remissvar på remissutgåvan. Beslut om slutgiltig verksamhetsplan för kultur tas i kultur- och fritidsnämnden den 20 december.

Du hittar "verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun 2018 - 2020" längst ned på den här sidan under rubriken "Relaterad information".

Följande frågor ställs till remissutgåvan

Fungerar den nya verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun som ett bra underlag för samhandling? Är det rätt utvecklingsområden som lyfts fram? Är det något du saknar?

Remissyttrande kan lämnas till och med den 30 oktober 2017.

Dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PuL) och används enbart i syfte för remissyttrandet. Läs mer på www.ljungby.se/PUL

Tyck till om Kulturplanen

Kontakt

Kontakt

Kommentera