titelbild

Bidrag till kulturarrangemang

Våga genomföra din idé! Sök bidrag till kulturarrangemang!

Bidrag till kulturarrangemang kan sökas av föreningar, grupper och privatpersoner som på ideell basis vill genomföra ett kulturarrangemang som är öppet för allmänheten. Stöd kan sökas till alla sorters kulturarrangemang; Musik, teater, film, dans, konst med mera.

Det finns fyra olika bidrag att söka

Snabbstöd till kultur

Snabbstöd till kultur kan sökas av föreningar, grupper och enskilda personer som vill genomföra ett kulturarrangemang öppet för allmänheten. Stöd kan sökas till alla sorters kulturarrangemang: Musik, teater, film, dans, konst med mera. Det går att söka max 10 000 kronor.

Arrangemanget ska bygga på ideellt arbete och en rimlig publikentré ska bära en del av kostnaderna. Bidraget går att söka kort tid innan arrangemanget. Lämna in din ansökan senast 4 veckor innan arrangemangets start. Bidraget är en förlustgaranti som fungerar som ett stöd i ryggen om resultatet inte blir vad man tänkt sig och betalas därför ut i efterhand. Går arrangemanget med vinst eller jämt upp betalas inget bidrag ut.

Mer information om Snabbstöd till kultur 

Ansök om Snabbstöd till kultur 
Redovisa kostnader för Snabbstöd till kultur

Arrangera mera! 12till25

Arrangera mera!12till 25 kan sökas av unga mellan 12-25 år som vill genomföra ett kulturarrangemang som är öppet för flera. Stöd kan sökas till alla sorters kulturarrangemang: Musik, teater, film, dans, konst med mera.

Det finns 50 000 kronor i potten för bidraget varje år. Det finns inget särskilt maxbelopp utsatt för varje arrangemang. Större arrangemang kan söka större del av potten men det går lika bra att söka en mindre summa.  

Både privatpersoner och föreningar kan söka bidraget. Arrangemanget ska bygga på ideellt arbete.

Bidraget går att söka kort tid innan arrangemanget. Lämna in din ansökan senast 4 veckor innan arrangemangets start. Bidraget är en förlustgaranti som fungerar som ett stöd i ryggen om resultatet inte blir vad man tänkt sig och betalas därför ut i efterhand. Går arrangemanget med vinst eller jämt upp betalas inget bidrag ut.

Mer information om Arrangera mera! 12till25 

Ansök om bidraget Arrangera mera 
Redovisa kostnader för Arrangera mera 

Större kulturprojekt

Ett bidrag möjligt att söka till ett större kulturprojekt/arrangemang öppet för allmänheten. Stöd kan sökas till kulturprojekt/arrangemang inom hela det konstnärliga området; musik, teater, film, dans, konst med mera.

Arrangemanget/projektet ska vara nytt, det går inte att söka till löpande verksamhet. Projekt för och med barn och ungdomar och eller projekt som karaktäriseras av nytänkande prioriteras särskilt.

Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Projektet ska bygga på ideellt arbete.

Ingen särskild maxgräns finns för varje enskild ansökan. Den enda övre begränsningen är bidragets totala pott som just nu ligger på 50 000 kronor per år.

Ansökan skickas senast 4 månader innan projektet/arrangemanget startar.

Mer information om Större kulturprojekt 

Ansök om bidraget till större kulturprojekt 
Redovisa kostnader för större kulturprojekt 

Långsiktigt kulturstöd

Stödet är till för att ge goda planeringsförutsättningar och skapa stabilitet för föreningsliv och andra aktörer som arrangerar löpande, återkommande kulturarrangemang. 

Långsiktigt kulturstöd ges i första hand till offentligt riktad verksamhet men stöd kan även ges till grupper och sammanslutningar som håller specifika kulturyttringar levande genom regelbundna träffar.

Kultur- och fritidsnämnden avgör vilka som får långsiktigt kulturstöd. Stödet beslutas vid dialogträffar mellan representanter från kultur- och fritidsnämnden och den sökande föreningen/aktören.

Vill du anmäla intresse för långsiktigt kulturbidrag?
Kontakta kultur- och fritidsförvltningen på tel. 0372-78 92 10.

Kontakt

Kommentera