titelbild

Övernattning

Skolor, idrottshallar, daghem och liknande lokaler används ibland vid tillfällig övernattning.

Sovande personer innebär en mer komplicerad utrymningssituation än när personerna är vakna. För att förbättra brandskyddet måste det därför kompenseras med bra planering och goda rutiner.

Detta gäller vid tillfällig övernattning

För att övernatta i lokaler som normalt inte används som övernattningslokaler måste du:

Kontrollera också er ansvarsförsäkring innan övernattningen.

Kontakt

Kommentera