Bolmstadsvägen avstängd

18 april till 16 juni stängs Bolmstadsvägen av för genomfartstrafik mellan Hovdingegatan och Nygatan.
Under denna tiden kommer arbeten med VA-ledningar ske.
Tung trafik leds om via Viaduktsgatan. Övrig trafik uppmanas att i mesta möjliga mån att också följa omledningen.

Kommentera