Riktning Ljungby

Riktning Ljungby är ett integrationsprojektet inom arbetsmarknadsområdet som syftar till att förkorta tiden till etablering i Ljungby kommun.

Deltagarna är nyanlända och asylsökande som är bosatta inom kommunens gränser. I väntan på etablering eller besked finns denna mötesplats där deltagarna kan knyta kontakter och lära sig om svenska samhället. Det är stort intresse från deltagarna att snabbare komma in i samhället och lära sig språket.

Ni är hjärtligt välkomna att besöka vår mötesplats och träffa våra underbara deltagare. Här kan både företagare och kommuninvånare hjälpa till genom att erbjuda kortare praktikplatser samt studiebesök. Alla behövs!

Öppettid: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8-12.

Plats: Kånnavägen 1, Ljungby

Vill du veta mer om hur du kan bidra? Kontakta någon av projektledarna.

Riktning Ljungby

Kommentera