Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll publiceras via tjänsten Insyn. På Insyn presenterar vi även kommande sammanträdesdatum. När nämndens dagordning (kallelse) är publicerad presenteras tid och plats för sammanträdet.  

Via Insyn har du möjlighet att prenumerera på kallelser och protokoll. Med Insyn får du också hjälp att bevaka dina intresseområden.

Justerade protokoll

När ett protokoll har justerats sätts ett anslag upp i kommunhuset. Anslaget anger att protokollet är justerat, var det finns och under vilken tid det går att överklaga (så kallad laglighetsprövning). Som ett komplement till anslaget publiceras informationen även här.

Läs mer om överklaganden på webbsidan Överklagande. Där står om olika typer av överklagande och hur det går till.

Nämnd/styrelse/ fullmäktigeDatum för sammanträdeJusterat         Överklagningstid

Kultur- och fritidsnämnden

18 oktober 2017 20 oktober 2017 23 oktober - 13 november 2017

Kommunstyrelsen

10 oktober 2017

11 oktober 2017

12 oktober - 3 november 2017

Miljö- och byggnämnden

4 oktober 2017 6 oktober 2017 6 - 27 oktober 2017

Personal- och arbetsmarknadsutskottet

2 oktober 2017 2 oktober 2017 3 - 24 oktober 2017

Kommunfullmäktige

25 september 2017 2 oktober 2017 3 - 24 oktober 2017

Kontakt

Sammanträdesdagar 2017

Kommunfullmäktige

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
27 november
18 december

Kommunstyrelse

10 januari
7 februari
14 mars
4 april
9 och 30 maj
15 augusti
12 september
10 oktober
14 november
5 december

 

Kommunstyrelse AU

24 januari
28 februari
28 mars
25 april
18 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

 

Personal-och arbetsmarknadsutskott

30 januari
27 februari
3 april
2 maj
12 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december

 

Teknisk nämnd

17 januari
15 februari
21 mars
18 april
16 maj
14 juni
13 september
23 oktober
22 november

 

Teknisk nämnd AU

31 januari
7 mars
3 april
2 och 31 maj
28 augusti
3 oktober
7 november
12 december

 

Barn- och utbildningsnämnd

25 januari
15 februari
22 mars
19 april
17 maj
21 juni
30 augusti
20 september
18 oktober
22 november
13 december

 

Barn- och utbildningsnämnd AU och gymnasieutskott

11 januari
1 februari
8 mars
5 april
3 maj
7 juni
16 augusti
6 september
4 oktober
8 och 29 november

 

Kultur- och fritidsnämnd

25 januari
15 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
18 oktober
22 november
20 december

 

Kultur- och fritidsnämnd AU

11 januari
1 februari
8 mars
5 april
10 maj
7 juni
16 augusti
4 oktober
8 november
6 december

 

Miljö- och byggnämnd

1 februari
1 och 22 mars
19 april
17 maj
21 juni
30 augusti
4 och 25 oktober
29 november
20 december

 

Miljö- och byggnämnd AU

18 januari
15 februari
8 mars
5 april
3 maj
7 juni
16 augusti
20 september
11 oktober
15 november
6 december 

Socialnämnd

25 januari
23 februari
22 mars
19 april
31 maj
21 juni
23 augusti
27 september
18 oktober
29 november
13 december

 

Socialnämnd AU

18 januari
15 februari
1 och 15 mars
5 april
3 och 17 maj
7 juni
2 och 16 augusti
13 september
11 oktober
1 och 15 november
6 december

 

Överförmyndarnämnden

19 januari
16 mars
18 maj
17 augusti
19 oktober
14 december

 

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet

16 mars
23 november

Tillgänglighetsrådet AU

2 mars
11 maj
17 augusti
5 oktober
7 december

 

 

Pensionärsrådet

20 februari
24 april
13 november

 

Brottsförebyggande rådet

9 februari
11 maj
7 september
9 november

 

Kommentera