titelbild

Slutbehandlade förslag 2017

Asfaltera cykelvägen mellan Ljungby och Gnustorp.
Inkom den 3 februari 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 14 juni 2017

Asfaltera cykelvägen mellan Kånna och Ljungby.
Inkom den 2 februari 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 14 juni 2017

Underhåll slingorna vid Bräkentorpsområdet bättre och upprätta gemensam information för både kommunens och FK Finns slingor.
Inkom den 9 juni 2016.
Tekniska nämnden fattade beslut den 16 maj 2017

Bygg fler seniorboende centralt.
Inkom den 21 juni 2016.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 4 april 2017

Trevliga skyltar i Ljungby som visar intressanta ställen för besökare.
Inkom den 30 september 2016. 
Tekniska nämnden fattade beslut den 21 mars 2017

Kommentera