titelbild

Dialogmöte

Här samlar vi information inför och om de dialogmöten som kommunen håller för att gemensamt med samhällets invånare hitta lösningar och skapa framtidsvisioner.

Dialogmöte på Träffpunkt Lidhult Måndagen den 22:a maj kl 17-19:30
Tema: Trygghet

Den här gången samordnar vi vårt vanliga dialogmöte med en medborgardialog om trygghet. Välkommen att vara med hela kvällen eller under de programpunkter du önskar.

Kl. 17 Dialogmöte
Träffa representanter från Ljungby kommun, bli uppdaterad om tidigare frågeställningar och framtida möjligheter.
Charlotta Svanberg, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg, berättar om nutid och framtid för primärvården i Lidhult.

Kaffepaus

Kl. 18 Medborgardialog om trygghet
Redovisning av Polisens och kommunens trygghetsmätning.
Samtal om vad som skapar trygghet respektive otrygghet i Lidhult med omnejd.
Information om Polisens och kommunens arbete för att skapa trygghet.


Under kvällen medverkar politiker och tjänstemän från Ljungby kommun samt räddningstjänsten i Lidhult. Dessutom medverkar Anders Karlsson, chef för Lokalpolisområde Ljungby, samt kommunpolis Hans Sjöberg. i medborgardialogen om trygghet.

Välkommen!

Orter med aktuella dialogmöten

Dialogmöten hålls med jämna mellanrum just nu på följande orter:

  • Bolmsö
  • Kånna
  • Lidhult

Kommentera