titelbild

Naturreservat

I Ljungby kommun finns det 33 naturreservat där du kan ströva omkring. Bland annat har Målaskog, Ramsås och Årshultsmyren strövstigar som är väl värda ett besök. Det finns naturreservat som är tillgänglighetsanpassade.

Mer information om naturreservat i Ljungby kommun på länsstyrelsens webbplats. Där finns även faktablad för varje naturreservat i pdf-format för utskrift.

Naturreservat Kronoskogen

Ljungby kommun arbetar just nu med att inrätta ett naturreservat i Kronoskogen. Naturreservatets syfte är att bevara och utveckla en äldre talldominerad blandskog och vara en fortsatt tillgång för det tätortsnära friluftslivet. Med ett naturreservat vill vi att biologiska värden ska kunna bevaras och utvecklas och att historiska förhållanden ska synliggöras på ett bättre sätt.

Kontakt

Kommentera