titelbild

Fairtrade city

Ljungby kommuns politiker har antagit en Verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City som ska gälla 2016-2019. Bland annat innehåller den mål för de offentliga inköpen.

Mål för de offentliga inköpen

Offentlig konsumtion ska öka både till antal varor och till antal inköpta kolli:

 • Bananer 100 % till 2018
 • Kaffe 100 % till 2018
 • Te 75 % till 2018
 • Utöka antalet produkter/varugrupper varje år
 • I den mån det är möjligt ska varorna även vara ekologiska.
ikonVerksamhetsplan för Fairtrade city (2016).pdf

Ljungby är en Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig  för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att Ljungby kommun lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället. Ljungby kommun blev diplomerade år 2013. Nu gäller det att utveckla vårt arbete genom att öka konsumtionen av, tillgången till och kunskapen om Fairtrade-produkter, för att bibehålla vår diplomering.

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Kriterier för diplomering till Fairtrade City

Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. På kommunhuset serveras Fairtrade-märkt kaffe och te. Fairtrade-kaffe serveras också inom äldreomsorgen.

Kommunen ska också sätta ihop en styrgrupp med representanter från hela närsamhället till exempel näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker. Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter och ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter. Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med att informera lokalt om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling. Syftet med diplomeringen Fairtrade City är att motivera till ständig vidareutveckling för etisk konsumtion.

I Ljungby kommun kan du fika eller äta med Fairtrade-produkter på:

 • Cafè Axet
 • Statoil
 • Preem
 • Erikshjälpens Second Hand
 • Willys förbutik
 • Restaurang Åsikten
 • Gästgivargården
 • Märtas Café
 • Hotell Terraza

Fairtrade-produkter hittar du i de flesta livsmedelsbutiker. Om du inte hittar, fråga personalen! Några av de vanligaste Fairtrade-produkterna är kaffe, te, choklad, kakao och bananer. Men det finns över 1 600 produkter att välja mellan.

Styrgrupp för Fairtrade City

Dessa personer är med i styrgruppen för Fairtrade City:

Maria Johansson, Konsumentrådgivare

Carl Fredrik Ledin, Upphandlare, Ljungby kommun

Mariana Axelsson, Kostchef, Ljungby kommun

Carina Axelsson, Miljöstrateg, Ljungby kommun

Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet

Stefan Karlsson, Miljöpartiet

Deseré Hellberg, Socialdemokraterna

Ann-Charlotte Wiesel, Moderaterna

Rut Björkström, Ljungby Kristna Samarbetsråd, Rutans hudvård & makeup

Carina Heverius, Berga församling

Ingegärd Johansson, Ljungby FN-förening

Susanna Grosgut, Ljungby FN-förening

Lena Dahl, Ljungby FN-förening

Mattias Nordmark, Kommunal Sydost

Mats Persson, ABF

Marie Persson, Sveriges Naturskyddsförening Sunnerbokretsen och Marie´s Massageterapi (näringslivet)

Kommentera