titelbild

Earth hour

Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett engagemang i frågan. Earth Hour är inte en energisparkampanj.

Vad är WWF Earth Hour?

Miljörörelsens engagemang har hittills varit mycket viktigt för att lyfta klimatfrågan till världens ledare och sätta press på dem. De globala klimatförändringarnas långsamhet visar med stor tydlighet att det är viktigt att vi tillsammans över hela världen fortsätter att sätta tryck på våra makthavare.

Ju fler som deltar i Earth Hour och släcker ljuset, desto starkare blir signalen till politikerna. WWF gör utvärderingar av antalet deltagare i efterhand genom olika kanaler och undersökningsinstitut, så ditt deltagande är viktigt och kommer att märkas.

Vad ska jag släcka?

Det viktigaste är att du som en symbolhandling släcker ljuset i din bostad så att människor runt omkring ser att ditt hushåll deltar i Earth Hour.

Varför är det ett plustecken efter 60 i årets WWF Earth Hour-logga?

Plustecknet symboliserar "efter timmen", alltså de beteendeförändringar mot nya gröna och klimatsmarta vanor som vi försöker inspirera till. WWF Earth Hour är mer än själva släcktimmen. 

Kontakt

Kommentera