titelbild

Avgifter och hyra av instrument

Undervisningen på kulturskolan är till stor del subventionerade via skattemedel, men du betalar ändå en viss summa per termin i avgift.

Kostnad för ämnesundervisning är 800 kronor per termin. Kostnanden för vuxna är 1550 kronor per termin.

Rytmikkurs, sjunga i kör och medverka i orkester kostar 450 kr/termin. Går du i en ämneskurs betalar du ingen avgift för ämnets ensemblekurser.

Notmaterial och instrument ingår inte i avgiften.

Hyra av instrument

Stråk-, trä- och bleckblåsinstrument hyr vi ut i mån av tillgång. När du hyr instrument av musikskolan kostar det 450 kronor per termin att hyra. Övriga instrument kan du hyra i en musikaffär.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress, Från och med syskon nummer tre är det ingen avgift.

Fakturan

Fakturan för dina kurser och ämnen skickas vanligtvis ut i oktober och i mars.

Betalningsskyldighet

Om eleven inte vill spela mer måste vårdnadshavaren säga upp platsen innan nästa termin. Det gör du till musikskolans expedition. Säger du inte upp din plats är du skyldig att betala.

Avstängning

Betalar du inte fakturan har kulturskolan rätt att stänga av eleven från undervisningen.

Kommentera