Behöver du förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid?

Vi utreder nu om det finns ett behov av tillsyn på andra tider än dagens öppettider i förskola/fritidshem. Tillsyn på obekväm arbetstid kan vara på en förskola i Ljungby tätort eller tillsyn i hemmet.

Berätta för oss om ditt behov via en enkel webbenkät. Du hittar till enkäten via länken nedan.

Länk till enkät

Förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid

Kontakt

Kommentera