titelbild

Lasarettsgatans förskola

Lasarettsgatans förskola är förskolan i centrum med leken som profil. Förskolan har fyra avdelningar. På Vännen går barn mellan 1-2,5 år. På Kompisen och Bästisen går våra 2,5-4 åringar. De äldsta barnen går på Polaren.

Vännen

Det är viktigt att barnen får lugn och ro. Mycket av det vi gör handlar om musik, sång, rörelse, sagor och skapande.

På en småbarnsavdelning handlar det mycket om att stärka självkänslan och språket. Vi har ett temainriktat arbetssätt och temat byter vi varje år/termin. Sagolådor är något vi arbetar mycket med, som stimulerar barnens fantasi

Genom pedagogisk dokumentation med hjälp av digitalkameran gör vi barnens utvecklingsprocesser synliga och föräldrar får insyn och delaktighet i verksamheten.

Vi arbetar efter Lpfö-98 (Läroplan för förskolan). Den behandlar förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer.

Kottebo

Vi strävar efter att ge barnen en god grundtrygghet, genom att se varje enskilt barn och ge mycket ömhet och tid. Vi arbetar med årstema, för att stärka och vidareutveckla barnen i deras fortsatta utveckling. Där får vi in musik, sång, rörelse, sagor och skapande. Vi använder oss av Lpfö-98 (läroplan för förskolan) och den ska genomsyra vår verksamhet och våra mål.

Att dokumentera barnens vardag med digitalkamera är för oss pedagoger en viktig del av vår verksamhet som ger föräldrar delaktighet och möjlighet till att kommentera vad som sker!

Tomtebo

Barngruppen består av barn från olika kulturer. Vi har tillgång till modersmålspedagog i bosniska/kroatiska/serbiska och rumänska, ungerska och vietnamesiska.

Vi jobbar medvetet med lärande lek. På Tomtebo erbjuder vi olika sorters lek och lekmaterial som sätter igång fantasin och leklusten, både inne och ute. Vår verksamhet dokumenteras i ord och bild med hjälp av digitalkamera.

Trollebo

Vår uppgift på Trollebo är att skapa en trygg miljö för barnen. Vi bemöter dem med värme och respekt. För att uppnå detta sätter vi tydliga gränser som barnen förstår, uppmuntrarr dem till självständighet och berikar deras vardag med upplevelser. Vi vill skratta och ha roligt tillsammans med barnen. De ska alltid veta att det finns ett knä att krypa upp i och en famn att krypa in i. Vårt mål på Trollebo är att möta barnen här och nu, där varje barn få vara EN tillsammans med FLERA ANDRA. Vi vill ge barnen inflytande så att de blir delakiga i sitt lärande. Alltid bästa möjliga möte för att utveckla leken och det lustfyllda lärandet.

Vi går ofta till skogen och tycker om att vara ute. En gång i veckan har vi gymnastik i Ljungbergas gympasal. Vid middagsvilan får eller ger barnen varandra massage.

Nära till mycket

Förskolan har nära till vattentornsområdet, flera roliga lekplatser, Sagomuseet med mera. Genom att leka ute och i skogen får barnen uppleva naturen och får naturliga tillfällen att röra sig och utvecklas motoriskt, fysiskt och intellektuellt.

Lära på olika sätt med lekglada vuxna

Det är viktigt att barn får leka med glada vuxna. Barn måste mötas av en intresserad vuxen som klär upplevelser i ord. Alla barn lär sig på olika sätt. Därför arbetar vi efter olika teman och använder oss av bild, musik, rörelse, media med mera.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Den är ett redskap att undersöka och utforska livet med. Leken är vårt första möte med glädje. Förskolan strävar mot att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, lust och förmåga att leka och lära. Därför har vi på Lasarettsgatans förskola ledorden: Ha roligt, upptäck, lek och lär!

Storsamling

Alla fyra avdelningarna samlas för en planerad aktivitet. Här skapas VI-känslan, samarbete och lärande lek.

Gästpedagog

För att barnen ska känna trygghet med alla pedagoger, byter vi vuxna avdelning ibland.

Föräldraråd

Det finns ett föräldraråd på Lasarettsgatans förskola.

Kontakt

  • Lasarettsgatans förskola
  • Lasarettsgatan 3, 341 35 Ljungby
  • Vännen
  • Tel. 0733-75 43 28
  • Polaren
  • Tel. 0733-75 43 29
  • Bästisen
  • Tel. 0733-75 43 30
  • Kompisen
  • Tel. 0733-75 43 31
Utelek
Experiment för lärande
Programmering av robotar i förskola

Kommentera