Egen brunn och vattenprov

Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Socialstyrelsen rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år. Var förberedd på olika väderförhållanden. Brunnen kan svämma över vid långvarigt regnande med risk att vattnet förorenas, eller sina vid låg grundvattennivå. Se över brunnens omgivning och eventuella föroreningskällor.

Om brunnen sinar 

En kortsiktig åtgärd kan vara att beställa påfyllning till din befintliga brunn. Kontrollera först anledningen till att din brunn har sinat. Om det är sprickor i konstruktionen rinner förmodligen vattnet rakt igenom till ingen nytta.

Påfyllning debiteras enligt gällande taxa. Minsta mängd att beställa är 15 kubikmeter. Beställ hos:

En mer långsiktig lösning kan vara att fördjupa hålet, slamsuga eller högtrycksspola beroende på vilken typ av brunn du har.

Behöver du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare eller ett brunnsborrningsföretag som tillhör någon branschorganisation. Du kan också vända dig till andra företag som kan lämna goda referenser. Geotec - Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation.

Beställning av vattenprover från egen brunn

Ljungby kommun har avtal med Eurofins om vattenprov från egen dricksvattenbrunn till reducerat pris. Via Eurofins webshop kan privatpersoner köpa brunnsvattenanalyser och betala via betalkort eller faktura.
Beställ provtagning:

  1. Gå till Eurofins webshop och mata in information kring povet så som fastighetsbeteckning, typ av brunn och orsak till provtagning.
  2. För att ta del av reducerade priser ange kampanjkod: LjungbyBrunn14. Då får du upp prisexempel på olika analyser du kan beställa.
  3. Välj analyspaket och betala med kort eller faktura.
  4. Leveransen av provmaterial skickas till dig via närmsta DHL-ombud.
  5. För att lämna proverna kan du använda returfraktsedel eller lämna provet i receptionen på kommunhuset i Ljungby på Olofsgatan 9. Prover kan endast lämnas i kommunhuset på tisdagar ojämna veckor från kl 07:30 till senast 14:00. Ingen transport av prover sker till laboratoriet på röda dag eller dag innan röd dag.

För övriga inlämningsställen eller mer information om beställningen se Eurofins hemsida. Eurofins kundtjänst kan hjälpa dig om du har frågor kring din beställning. Du når dem på 010 - 490 81 70.

Kontakter och råd

Miljö- och byggförvaltningen kan ge dig råd om brunnen och vattnet. Val av rätt tillbehör har stor betydelse för brunnens funktion. De tekniska installationerna för dricksvattenförsörjningen måste alltid anpassas efter brunnens förhållande och prestanda. Leverantörer och installatörer av beredningsutrustning kan ge funktionsgaranti.

Om du inte är nöjd med utfört arbete eller är osäker på hur du ska agera kan du vända dig till kommunens konsumentrådgivning. Allmäna reklamationsnämnden kan pröva tvister.

Kontrollera brunnen innan du köper hus på landet

Kontrollera vilket status det är på vatten- och avloppsanläggningen innan du köper hus. Om vattnet i brunnen är otjänligt eller avloppsanläggningen olaglig kan det innebära höga kostnader för dig att åtgärda. Begär att vattenprov tas före köp och rådfråga miljö- och byggförvaltningen angående avloppet.

Kontakt

Kommentera