Alla nyheter

  • Beslut i korthet från socialnämnden

    Detta är en sammanfattning av vad socialnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 18 oktober 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet när det har justerats. Det finns då att läsa under rubriken Insyn här på webbplatsen.
  • Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

    Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 18 oktober 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 20 oktober och finns därefter att läsa på Insyn.
  • Beslut i korthet efter kommunstyrelsens sammanträde

    Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 10 oktober.