Alla nyheter

  • Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

    Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 17 maj 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 18 maj och finns därefter att läsa på Insyn.
  • Beslut i korthet från miljö- och byggnämnden

    Detta är en sammanfattning av vad miljö- och byggnämnden beslutade på sitt sammanträde den 17 maj. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 19 maj och finns sedan att läsa på Insyn.
  • Beslut i korthet efter kommunstyrelsens sammanträde

    Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 9 maj